Elżbieta Chojna-Duch


Elżbieta Chojna-Duch

Of counsel

Profesor Uniwersytetu Warszawskiego, doktor habilitowany

Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Po studiach doktoranckich odbyła staż naukowy w Centre Européen Universitaire w Nancy (Francja). Od lat jest nauczycielem akademickim zaangażowanym w działalność dydaktyczną. W latach 1974-1999 adiunkt, a następnie profesor i wieloletni kierownik Katedry Prawa Finansowego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Od 1991 r. wykładowca w Centrum Studiów Samorządu Terytorialnego i Rozwoju Lokalnego Uniwersytetu Warszawskiego, a w latach 2005–2007 jego dyrektor. Od 1995 r. do 2000 r. prorektor Szkoły Wyższej im. Pawła Włodkowica w Płocku.

Elżbieta Chojna-Duch jest członkiem międzynarodowych stowarzyszeń w dziedzinie finansów publicznych.

Od lat dziewięćdziesiątych ubiegłego wieku sprawowała szereg ważnych funkcji publicznych:

– 1994-1995 oraz 2007-2009 – wiceminister finansów,

– 1993-1995 – członek Rady Samorządowej przy Prezydencie RP,

– 1999 r. – członek Rady Legislacyjnej przy Ministrze Kultury i Dziedzictwa Narodowego,

– 2002-2007 – członek Kolegium Najwyższej Izby Kontroli,

– 2003-2004 – przewodnicząca Rady Narodowego Funduszu Zdrowia,

– 2010-2016 – członek Rady Polityki Pieniężnej.

Jest także autorką ponad stu prac naukowych i publicystycznych publikowanych w kraju i za granicą, licznych ekspertyz naukowych z dziedziny finansów i prawa finansowego.

Posługuje się językami: francuskim, angielskim i rosyjskim.

 

 


Powrót

© 2014 Kancelaria Bieniak. made by sixforfive. top