Specjalizacje

Prawo umów

Przy sporządzaniu oraz opiniowaniu umów staramy się znaleźć konsensus pomiędzy oczekiwaniami Klienta związanymi z daną transakcją, a doborem rozwiązań prawnych zabezpieczających jego interesy. Nasze doradztwo kontraktowe cechuje innowacyjność oraz daleko – wzroczność.

W zakresie doradztwa kontraktowego przygotowujemy m.in.:

 • Umowy dystrybucyjne
 • Umowy najmu w centrach handlowych
 • Umowy licencyjne
 • Umowy IT
 • Kontrakty sportowców, agentów, trenerów, kontrakty wizerunkowe

Postępowania karnoskarbowe

Szczególny nacisk kładziemy na reprezentację naszych Klientów w postępowaniach karnoskarbowych. Postępowania te wymagają wiedzy interdyscyplinarnej – z zakresu prawa podatkowego, prawa karnego skarbowego oraz prawa gospodarczego. Nasz zespół dysponuje wiedzą i doświadczeniem we wszystkich tych dziedzinach.

Postępowania sądowe

Zapewniamy wsparcie i reprezentację naszych Klientów we wszelkich postępowaniach sądowych, w tym związanych z działalnością gospodarczą, poczynając od spraw rejestrowych i wieczystoksięgowych, a kończąc na postępowaniach spornych, w szczególności w zakresie windykacji, sporów budowlanych oraz sporów pomiędzy wspólnikami i akcjonariuszami. Nasi Klienci mają zapewnioną kompleksową obsługę zarówno przed sądami powszechnymi oraz Sądem Najwyższym jak i w postępowaniach arbitrażowych.

 

M&A, restrukturyzacja przedsiębiorstw

Wspieramy naszych Klientów w opracowywaniu i zmianie struktur korporacyjnych, w tym m.in. w transakcjach przekształceń i połączeń. Nasze doradztwo obejmuje konsultacje oraz dobór najbardziej optymalnych rozwiązań prawnych i biznesowych, negocjacje oraz implementację wybranego rozwiązania.

Prawo nowoczesnych technologii

Prawnicy Kancelarii posiadają bogate doświadczenie w doradztwie podmiotom działającym na rynku nowoczesnych technologii, w tym w szczególności nowoczesnych systemów płatniczych, oraz telekomunikacji. Dzięki temu rozumiemy specyfikę danej działalności i jesteśmy w stanie zaproponować najbardziej korzystne rozwiązania.

W ramach praktyki dotyczącej nowoczesnych technologii oferujemy:

 • Opracowywanie umów wdrożeniowych, franczyzowych oraz outsourcingowych
 • Opracowywanie regulaminów konkursów i promocji
 • Działania z zakresu ochrony danych, ochrony tajemnicy przedsiębiorstwa oraz know-how
 • Ochronę praw związanych ze znakami towarowymi, patentami i wzorami przemysłowymi
 • Udział w postępowaniach cywilnych i karnych dotyczących znaków towarowych, patentów, wzorów przemysłowych i naruszenia praw autorskich

Prawo reklamy

Kancelaria doradza na rzecz domów mediowych, agencji PR oraz agencji reklamowych.

W ramach praktyki związanej z prawem reklamy prawnicy kancelarii wspierają Klientów w zakresie:

 • Opiniowania materiałów reklamowych pod kątem ich zgodności z prawem, dobrymi obyczajami, zasadami uczciwej konkurencji, regułami ochrony konsumentów
 • Przygotowania i negocjowania umów dotyczących świadczenia usług reklamowych i związanych z nimi umów licencyjnych, zgód na przetwarzanie danych osobowych oraz zgód na wykorzystanie wizerunku

Prawo farmaceutyczne i żywieniowe

Prawnicy Kancelarii doradzają podmiotom z rynku farmaceutycznego, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz suplementów diety. Doradzamy w sprawach związanych z produkcją oraz wprowadzaniem produktów do oborotu jak również dopuszczalności i formy reklamowania produktów.

Usługi podatkowe

Audyt podatkowy – przeprowadzamy kompleksową analizę całych przedsiębiorstw, bądź wyłącznie konkretnych składników majątku (np. nieruchomości). Prowadzone przez nas analizy poprzedzają transakcje związane z akwizycją lub sprzedażą przedsiębiorstw lub też składników majątku (sprzedaż, aport). Pomagamy zidentyfikować główne obszary ryzyk podatkowych oraz zaimplementować najbardziej efektywne metody ich ograniczenia.

Planowanie podatkowe – świadczymy usługi doradztwa podatkowego w zakresie ograniczana obciążeń podatkowych związanych zarówno z działaniami o strategicznymi znaczeniu, jak i z bieżącą działalnością przedsiębiorstw. Nasze działania są indywidualnie przygotowywane dla potrzeb każdego z naszych Klientów. Każdą ofertę i propozycję współpracy poprzedza analiza modelu biznesowego Klienta, która pozwala nam przygotować najbardziej funkcjonalną oraz efektywną podatkowo restrukturyzację.

Ceny transferowe – zakres naszych usług obejmuje kompleksowe doradztwo dotyczące weryfikacji transakcji pomiędzy podmiotami powiązanymi podlegającymi obowiązkowi sporządzania dokumentacji podatkowych, sporządzenie dokumentacji cen transferowych, a także zarządzanie ryzykiem na etapie planowania transakcji pomiędzy podmiotami w grupie. Ponadto, przygotowujemy analizy benchmarkowe, niezbędne z uwagi na przepisy o cenach transferowych.

Postępowania podatkowe i sądowoadministracyjne – wspieramy merytorycznie naszych Klientów w sporach z organami podatkowymi na każdym etapie postępowania podatkowego (postępowania kontrolnego) oraz postępowania sądowoadministracyjnego.

Podatki dochodowe i majątkowe – zapewniamy wsparcie zarówno w zakresie bieżącego doradztwa podatkowego związanego z prowadzoną działalnością, jak również z optymalizacją obciążeń podatkowych, zarówno dla osób prawnych, jak i fizycznych. Prowadzimy postępowania prowadzące do odzyskania nienależnie zapłaconego podatku dochodowego, jak również podatku od czynności cywilnoprawnych.

Podatek VAT i akcyza – doradzamy w zakresie podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego, ze szczególnym uwzględnień postępowań podatkowych. Posiadamy szerokie doświadczenie w postępowaniach z zakresu podatku VAT, zarówno w branży nieruchomościowej, jak i paliwowej. Przeprowadzamy szczegółowe analizy i audyty identyfikujące pola ryzyk w zakresie podatku VAT.

 

Italian Desk

Wszyscy pracownicy Kancelarii posługują się językiem włoskim. Prawnicy Kancelarii mają wieloletnie doświadczenie w doradzaniu klientom z Włoch lub powiązanych kapitałowo z rynkiem włoskim.

Private Lawyer

Usługa przeznaczona dla celebrytów, artystów, sportowców, kadry zarządzającej, ludzi biznesu.

Abonament obejmuje usługi w zakresie:

 1. Ochrona dóbr osobistych – wizerunek, cześć, prywatność (wnioski o zaprzestanie naruszeń, ewentualne negocjacje z naruszycielami – do etapu sądowego)
 2. Sprawy rodzinne, spadkowe (doradztwo przedprocesowe, pierwsze pisma)
 3. Spory (negocjacje przedprocesowe, przygotowanie pierwszych pism procesowych)
 4. Doradztwo bieżące w zakresie racjonalizacji/reorganizacji struktur firm rodzinnych – kwestie sukcesji, przejmowanie udziałów, kontroli, obsadzanie w organach
 5. Ochrona prawna konsumentów
 6. Kwestie ubezpieczeń majątkowych
 7. Zatrudnienie – kontrakty menadżerskie, doradztwo przy zawieraniu i negocjowaniu umów menadżerskich, umów o wykorzystanie wizerunku, kontraktów sportowych
 8. Nieruchomości – wsparcie prawne przy zakupie lokali mieszkalnych
 9. Dokumenty – sporządzanie krótkich dokumentów bieżących, pełnomocnictw, wezwań do zapłaty etc.

Abonament Start Up

Usługa przeznaczona dla nowych projektów biznesowych.

Abonament obejmuje usługi w zakresie:

 1. Pomoc w wyborze optymalnej formy prawnej działalności
 2. Rejestracja działalności w urzędach, sądach oraz innych instytucjach
 3. Pomoc w rejestracji znaków towarowych, patentów
 4. Bieżące doradztwo prawne – limit 10 godzin miesięcznie w ramach abonamentu – przygotowywanie i opiniowanie umów, rejestracja zmian oraz sprawozdań rocznych/okresowych w KRS, przygotowywanie uchwał organów oraz protokołów zgromadzeń
 5. Doradztwo w zakresie polityki prywatności, ochrony danych osobowych
 6. Doradztwo w zakresie spraw pracowniczych, personalnych
 7. Pomoc w zakładaniu oddziałów, spółek offshore
© 2014 Kancelaria Bieniak. made by sixforfive. top