Nieruchomości

Ten obszar specjalizacji kancelarii obejmuje:
(a) badanie prawne nieruchomości przed ich nabyciem;
(b) negocjacje i opracowanie dokumentacji transakcyjnej w procesie nabycia nieruchomości, w tym również wsparcie klienta w negocjacjach z podmiotami finansującymi projekt;
(c) wsparcie klientów w toku procesu inwestycyjnego;
(d) przygotowanie i opiniowanie umów związanych z procesami inwestycyjnymi, w tym umów deweloperskich oraz umów z generalnymi wykonawcami;
(e) reprezentacja klientów w postępowaniach przed organami administracjami i sądami;
(f) doradztwo prawne dla najemców i wynajmujących w procesie negocjacji umów najmu.
Kancelaria obsługiwała klientów (zarówno po stronie kupującego, jak i sprzedającego) przy sprzedaży centrów handlowych, hoteli oraz nieruchomości na cele projektów mieszkaniowych.