Prawo spółek
Zapewniamy naszym Klientom kompleksową obsługę prawną w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej, obejmującą m.in. pomoc prawną w zakładaniu i rejestracji spółek, ich dalszym prowadzeniu, przekształcaniu, łączeniu i podziale, a ostatecznie także likwidacji. Świadczymy usługi z zakresu postępowań rejestrowych, przygotowujemy niezbędną dokumentację wewnętrzną spółki, projekty umów, statutów, uchwał i regulaminów, sporządzamy oraz opiniujemy umowy zawierane przez klientów w ramach prowadzonej działalności gospodarczej. Pomagamy także w składaniu dokumentacji finansowej do Repozytorium Dokumentów Finansowych, ustalaniu beneficjentów rzeczywistych spółek i przygotowywaniu zgłoszeń do Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych. Reprezentujemy również Klientów w różnorodnych postępowaniach sądowych dotyczących działalności spółek, m.in. w postępowaniach upadłościowych i restrukturyzacyjnych, o uchylenie i stwierdzenie nieważności uchwał czy wytoczonych przeciwko członkom zarządu. Prawnicy Kancelarii są autorami wielu opracowań z zakresu prawa spółek.