Postępowania sądowe i arbitraż
Zapewniamy wsparcie i reprezentację naszych Klientów we wszelkich postępowaniach sądowych, w szczególności związanych z obrotem gospodarczym, poczynając od spraw z zakresu postępowań rejestrowych i wieczystoksięgowych, a kończąc na postępowaniach spornych, a w szczególności w zakresie:
(a) sporów korporacyjnych;
(b) sporów z szeroko pojętej branży nieruchomościowej (spory budowlane, spory z umów
nabycia lub sprzedaży nieruchomości, spory z najemcami lokali w centrach
handlowych oraz budynkach biurowych);
(c) sporów z wyższą kadrą managerską;
(d) windykacji kwot znacznej wartości.
Prawnicy kancelarii posiadają duże doświadczenie w sporach arbitrażowych. Adwokat
Michał Bieniak od 2009 roku wpisany jest na Listę Arbitrów Rekomendowanych Sądu Arbitrażowego przy Krajowej Izbie Gospodarczej w Warszawie.