Fuzje i przejęcia
Wspieramy naszych Klientów, zarówno w procesach przejęcia innych podmiotów (zarówno po stronie kupującego, jak i sprzedającego), jak i opracowaniu oraz zmianie istniejących struktur korporacyjnych. Nasze doradztwo obejmuje konsultacje oraz dobór najbardziej optymalnych rozwiązań prawnych i biznesowych, badanie stanu prawnego podmiotów przejmowanych (audyt prawny), wsparcie i doradztwo negocjacyjne oraz implementację wybranego rozwiązania.
W ramach tej specjalizacji, realizowaliśmy m.in.:

(a) transakcję sprzedaży części przedsiębiorstwa funkcjonującego na rynku farmaceutycznym;
(b) przejęcie spółki z sektora budowlanego;
(c) fuzję spółek z sektora maszynowego;
(d) przekształcenia spółek z branży finansowej;
(e) przekształcenia i przejęcia spółek z branży nieruchomościowej.