Obsługa klientów kancelarii prowadzona jest przez doświadczony i profesjonalny zespół, w którego gronie znajdują się adwokaci i prawnicy specjalizujący się w różnorodnych dziedzinach prawa. Poza stałym zespołem kancelarii, współpracujemy również przy wybranych projektach z wybitnymi przedstawicielami nauki prawa oraz specjalistami w wąskich dziedzinach prawa.
Współpracując razem efektywnie łączymy nasze kompetencje. Rozumiemy rynek i potrzeby naszych klientów.
Aktywność członków zespołu obejmuje nie tylko udzielanie pomocy prawnej w ramach Kancelarii, ale również działalność naukową, szkoleniową oraz publicystyczną.
Szczegółowe informacje o członkach stałego zespołu kancelarii dostępne są w poniższych profilach.

Michał Bieniak
Adwokat/Doktor
Małgorzata Wawer
Adwokat
Aleksandra Bieniak
Adwokat
Agata Zubrzycka
Kierownik administracji
Dominika Kruszyńska
Radca prawny/of counsel