Prawo mediów
Kancelaria świadczy usługi doradztwa na rzecz dziennikarzy oraz podmiotów działających w sektorze medialnym (w tym również agencjom reklamowym, domom mediowym i agencjom PR).
Nasze doradztwo obejmuje zarówno bieżące doradztwo, w szczególności w zakresie praw autorskich, jak i reprezentację w sporach, wynikłych z naruszenia dóbr osobistych lub praw autorskich.