Prawo nowoczesnych technologii
Prawnicy kancelarii posiadają bogate doświadczenie w doradztwie podmiotom działającym na rynku nowoczesnych technologii, w tym w szczególności nowoczesnych systemów płatniczych, aplikacji mobilnych oraz telekomunikacji. Dzięki temu rozumiemy specyfikę danej działalności i jesteśmy w stanie zaproponować najbardziej korzystne rozwiązania.
W ramach praktyki dotyczącej nowoczesnych technologii oferujemy:
(a) opracowanie umów wdrożeniowych, franczyzowych oraz outsourcingowych;
(b) opracowanie regulaminów konkursów i promocji;
(c) działania z zakresu ochrony danych osobowych, ochrony tajemnicy przedsiębiorstwa oraz know-how;
(d) opracowywanie i opiniowanie umów licencyjnych, przenoszących majątkowe prawa autorskie. Jako reprezentatywne projekty z tego zakresu, w których uczestniczyli prawnicy kancelarii można wymienić:
(a) opracowanie i negocjacje umów dystrybucyjnych dla jednego z operatorów MVNO;
(b) opracowanie dokumentacji (regulaminy, umowy) dla jednego z niebankowych instrumentów płatniczych;
(c) opracowanie całościowej dokumentacji (regulaminy, umowy z dostawcami, regulacje z zakresu ochrony danych osobowych) dla innowacyjnych podmiotów z branży e- commerce;
(d) reprezentację klientów w postępowaniach o zezwolenie na prowadzenie działalności w formie krajowej instytucji płatniczej.