Poniżej prezentujemy aktualne informacje na temat bieżącej działalności Kancelarii, dokonań jej prawników, w tym dotyczące ukazania się nowych publikacji ich autorstwa, oraz analizy obejmujące nowości z zakresu prawa.