Prawo farmaceutyczne i żywieniowe
Kancelaria doradza podmiotom z rynku farmaceutycznego, wyrobów medycznych, suplementów diety oraz środków spożywczych specjalnego przeznaczenia. W ramach tej praktyki doradzaliśmy, m.in. producentom i dystrybutorom suplementów diety, środków spożywczych oraz sieciom aptecznym.