Kancelaria oferuje swoim klientom profesjonalną pomoc prawną zarówno w ramach doradztwa prawnego, jak i reprezentacji przed sądami lub organami administracji. Mamy doświadczenie w szerokim zakresie spraw skupiających się w szczególności na tematyce prawa cywilnego i gospodarczego, pozwalające nam na udzielanie kompleksowej obsługi podmiotom uczestniczącym w obrocie gospodarczym. Posiadamy również wiedzę w sprawach z zakresu prawa karnego (m.in. odpowiedzialność karna menadżerów) oraz administracyjnego. Świadczymy doradztwo prawne w języku polskim, angielskim oraz włoskim.

Nieruchomości

Ten obszar specjalizacji kancelarii obejmuje:
(a) badanie prawne nieruchomości przed ich nabyciem;
(b) negocjacje i opracowanie dokumentacji transakcyjnej w procesie nabycia nieruchomości, w tym również wsparcie klienta w negocjacjach z podmiotami finansującymi projekt;

Fuzje i przejęcia

Wspieramy naszych Klientów, zarówno w procesach przejęcia innych podmiotów (zarówno po stronie kupującego, jak i sprzedającego), jak i opracowaniu oraz zmianie istniejących struktur korporacyjnych.

Postępowania sądowe i arbitraż

Zapewniamy wsparcie i reprezentację naszych Klientów we wszelkich postępowaniach sądowych, w szczególności związanych z obrotem gospodarczym, poczynając od spraw z zakresu postępowań rejestrowych i wieczystoksięgowych, a kończąc na postępowaniach spornych.

Odpowiedzialnośc karna menadżerów

Prawnicy kancelarii dysponują wiedzą i doświadczeniem w dziedzinach pozostających na styku prawa karnego, prawa karnego skarbowego, prawa podatkowego oraz prawa gospodarczego.

Prawo nowoczesnych technologii

Prawnicy kancelarii posiadają bogate doświadczenie w doradztwie podmiotom działającym na rynku nowoczesnych technologii, w tym w szczególności nowoczesnych systemów płatniczych, aplikacji mobilnych oraz telekomunikacji.

Prawo farmaceutyczne i żywieniowe

Kancelaria doradza podmiotom z rynku farmaceutycznego, wyrobów medycznych, suplementów diety oraz środków spożywczych specjalnego przeznaczenia.

Prawo mediów

Kancelaria świadczy usługi doradztwa na rzecz dziennikarzy oraz podmiotów działających w sektorze medialnym (w tym również agencjom reklamowym, domom mediowym i agencjom PR).

Prawo geologiczne i górnicze

Prawnicy kancelarii posiadają wiedzę i doświadczenie z zakresu postępowań koncesyjnych, dotyczących uzyskania koncesji na poszukiwanie i rozpoznawanie złóż oraz na wydobywanie kopalin ze złoża, a także z dziedzin z pogranicza prawa geologicznego i górniczego oraz ochrony środowiska.

Prawo spółek

Zapewniamy naszym Klientom kompleksową obsługę prawną w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej, obejmującą m.in. pomoc prawną w zakładaniu i rejestracji spółek, ich dalszym prowadzeniu, przekształcaniu, łączeniu i podziale, a ostatecznie także likwidacji.

Prawo sportowe

Kancelaria zajmuje się przygotowaniem oraz negocjowaniem kontraktów sportowców, agentów, trenerów oraz kontaktów wizerunkowych.