Prawo geologiczne i górnicze
Prawnicy kancelarii posiadają wiedzę i doświadczenie z zakresu postępowań koncesyjnych, dotyczących uzyskania koncesji na poszukiwanie i rozpoznawanie złóż oraz na wydobywanie kopalin ze złoża, a także z dziedzin z pogranicza prawa geologicznego i górniczego oraz ochrony środowiska. Kancelaria reprezentuje klientów w postępowaniach z zakresu dochodzenia odszkodowań za szkody górnicze.