Odpowiedzialnośc karna menadżerów
Prawnicy kancelarii dysponują wiedzą i doświadczeniem w dziedzinach pozostających na styku prawa karnego, prawa karnego skarbowego, prawa podatkowego oraz prawa gospodarczego. Kancelaria zapewnia klientom wsparcie merytoryczne i reprezentację w postępowaniach karnych i karnoskarbowych. W tym zakresie prawnicy kancelarii reprezentują klientów zarówno jako obrońcy, jak i jako pełnomocnicy pokrzywdzonych (oskarżycieli posiłkowych).