Adwokat Michał Bieniak redaktorem naczelnym „Palestry”

Uchwałą Naczelnej Rady Adwokackiej z 30 marca 2023 r. adwokat Michał Bieniak został powołany na redaktora naczelnego „Palestry – Pisma Adwokatury Polskiej”. „Palestra” jest najstarszym polskim periodykiem prawniczym o przeszło 100-letniej historii, aktualnie wydawanym przez Naczelną Radę Adwokacką.

W przeszłości jego redaktorami naczelnymi byli, m.in.: Stanisław Car – przedwojenny minister sprawiedliwości i marszałek Sejmu, Adam Chełmoński – przedwojenny poseł na Sejm z ramienia Związku Ludowo-Narodowego, Czesław Jaworski – Prezes Naczelnej Rady Adwokackiej w latach 1995-2001.