Adwokat Michał Bieniak o Prawie geologicznym i górniczym

Mamy przyjemność poinformować, że w przedostatnim dwudziestym pierwszym numerze „Monitora Prawniczego” ukazał się tekst adwokata Michała Bieniaka poświęcony zastosowaniu przepisów Kodeksu cywilnego do odpowiedzialności za szkody górnicze. Artykuł ten ukazuje związki pomiędzy regulacją przepisów Prawa geologicznego i górniczego a przepisami Kodeksu cywilnego na tle orzecznictwa oraz doktryny. Mamy nadzieję, że tekst ten będzie użyteczny dla przedsiębiorców górniczych oraz ich adwersarzy w sporach o szkody górnicze.

https://www.ksiegarnia.beck.pl/21288-monitor-prawniczy-nr-21-2022-dodatek-specjalny-wplyw-technologii-i-technik-informatycznych-na-ochrone-danych-osobowych?utm_source=linkedin&utm_medium=post&utm_campaign=dodatek-rodo