Michał Bieniak

Adwokat/Doktor

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Adwokat od 2005 roku, doktor nauk prawnych od 2007 roku. W latach 2006-2014 partner w średniej wielkości polskiej kancelarii. Od 2014 roku właściciel Kancelarii Adwokackiej – Michał Bieniak. Od 2011 roku członek Kolegium Redakcyjnego Monitora Prawa Handlowego.

Wykładowca prawa cywilnego i postępowania cywilnego w ramach szkolenia aplikantów adwokackich przez Okręgową Radę Adwokacką w Warszawie.

Autor kilkudziesięciu publikacji naukowych z zakresu prawa spółek, prawa zobowiązań, postępowania cywilnego oraz postępowania upadłościowego i naprawczego.

Wśród nich:

• „Kodeks spółek handlowych. Komentarz” (Wydawnictwo BECK, wydania: Warszawa 2011, Warszawa 2013, Warszawa 2014, autor części poświęconej spółce komandytowo-akcyjnej, współautor części poświęconej spółce akcyjnej)
• „Środki zaskarżenia w postępowaniu upadłościowym i naprawczym” Warszawa 2007
• „Upadłość spółki publicznej” („Monitor Prawniczy” 2008 r., Nr 6).

Od 2012 roku członek Rady Nadzorczej Poznań Żonkil SA. Od stycznia 2014 roku członek Rady Nadzorczej notowanej na rynku NewConnect MPay SA. Od 2009 roku arbiter na liście Arbitrów Rekomendowanych Sądu Arbitrażowego przy Krajowej Izbie Gospodarczej w Warszawie.

Mocno zaangażowany w działalność społeczną: był członkiem Rady Stowarzyszenia „Projekty dla Polski”, aktualnie jest Przewodniczącym Komisji Komunikacji Społecznej Naczelnej Rady Adwokackiej oraz zastępcą członka Okręgowej Rady Adwokackiej w Warszawie. Jego artykuły o tematyce społecznej i prawnej ukazywały się na łamach m.in. Polityki, Forbes’a, Rzeczpospolitej i Dziennika-Gazety Prawnej.

Posługuje się swobodnie językami włoskim i angielskim. Włada również językiem greckim nowożytnym w stopniu podstawowym.


Powrót

© 2014 Kancelaria Bieniak. made by sixforfive. top