Absolwentka italianistyki na Uniwersytecie Warszawskim. Posiada wieloletnie doświadczenie jako
asystentka oraz koordynator działań administracyjnych w kancelariach prawnych. W Kancelarii
odpowiada za nadzór administracyjny nad postępowaniami sądowymi oraz bieżące tłumaczenia
dokumentów.
Biegle posługuje się językiem angielskim i włoskim.