Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. W 2021 roku uzyskała wpis na listę adwokatów Izby Adwokackiej w Warszawie.
Specjalizuje się w prawie spółek, postępowaniach arbitrażowych oraz tematyce nieruchomości.
Współautorka publikacji „Umowy, pisma korporacyjne i procesowe z zakresu obsługi spółki z o.o. z objaśnieniami i płytą CD”, która ukazała się nakładem Wydawnictwa C.H.Beck.
Posługuje się biegle językiem angielskim oraz językiem niemieckim w stopniu komunikatywnym.