Dominika Kruszyńska

Radca prawny/of counsel

Absolwentka Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii we Wrocławiu. Radca prawny od 2015 roku. Jako of counsel wspiera klientów Kancelarii w ramach projektów z zakresu prawa geologicznego i górniczego, prawa energetycznego oraz w postępowaniach przed sądami administracyjnymi. Posiada bogate doświadczenie w zakresie obsługi prawnej projektów dotyczących zarówno uzyskiwania, jak i wykonywania koncesji na poszukiwanie, rozpoznawanie i wydobywanie kopalin ze złóż. Biegle włada językiem angielskim.