Absolwentka Wydziału Prawa Wyższej Szkoły Handlu i Prawa im. Ryszarda Łazarskiego w Warszawie. Adwokat od 2014 roku, doktorantka w Instytucie Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk. Z Kancelarią współpracuje od lipca 2019 roku.
W swojej pracy koncentruje się w szczególności na zagadnieniach z zakresu: prawa spółek oraz postępowań (arbitrażowych, cywilnych spraw procesowych oraz postępowań karnych w sprawach gospodarczych). W ramach kancelarii zajmowała się też obsługą podmiotów działających na rynku farmaceutycznym, wyrobów medycznych i żywności.
Współautorka, m.in. następujących publikacji:
• „Kodeks spółek handlowych. Komentarz” (współautorka części poświęconej prostej spółce akcyjnej oraz spółce akcyjnej);
• „Odpowiedzialność kadry zarządzającej spółek kapitałowych” (Warszawa 2014).
Posługuje się językiem angielskim.