Właściciel Kancelarii. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Adwokat od 2005 roku, doktor nauk prawnych od 2007 roku. W latach 2006-2014 partner w dużej polskiej kancelarii. Od 2014 roku właściciel Kancelarii Adwokackiej – Michał Bieniak.
Od 2009 roku arbiter na liście Arbitrów Rekomendowanych Sądu Arbitrażowego przy Krajowej Izbie Gospodarczej w Warszawie. Od 2011 roku członek Kolegium Redakcyjnego „Monitora Prawa Handlowego”, a od 2022 roku członek Kolegium Redakcyjnego „Palestry. Pisma Adwokatury Polskiej”. Od marca 2023 r. redaktor naczelny „Palestry. Pisma Adwokatury Polskiej”. Wykładowca prawa cywilnego i postępowania cywilnego w ramach szkolenia aplikantów adwokackich organizowanego przez Okręgową Radę Adwokacką w Warszawie.
W swojej pracy koncentruje się w szczególności na zagadnieniach z zakresu: prawa spółek (fuzje, przekształcenia, M&A), prawa cywilnego (transakcje na rynku nieruchomości; doradztwo i negocjacje kontraktowe) oraz prawa procesowego, związanego z obrotem gospodarczym (spory pomiędzy przedsiębiorcami, spory pracownicze, przestępczość „białych kołnierzyków”). Autor kilkudziesięciu publikacji naukowych z zakresu prawa spółek, prawa zobowiązań, postępowania cywilnego, postępowania upadłościowego oraz prawa karnego gospodarczego, m.in.:
• „Kodeks spółek handlowych. Komentarz” (wydania: Warszawa 2011, Warszawa 2013, Warszawa 2014, Warszawa 2015, Warszawa 2017, Warszawa 2019, Warszawa 2020, Warszawa 2022, autor części poświęconej spółce komandytowo-akcyjnej, współautor części poświęconych spółce akcyjnej oraz prostej spółce akcyjnej);
• „Odpowiedzialność karna menadżerów. Komentarz” (Warszawa 2015, Warszawa 2018);
• „Środki zaskarżenia w postępowaniu upadłościowym i naprawczym” (Warszawa 2007);
• „Spółka komandytowo-akcyjna” (Warszawa 2002, współautor).
Niezależnie od publikacji naukowych, jego artykuły o tematyce społecznej i prawnej ukazywały się na łamach m.in. Polityki, Forbes’a, Rzeczpospolitej i Dziennika-Gazety Prawnej.
Posiada szeroką wiedzę praktyczną na temat funkcjonowania przedsiębiorstw w polskich realiach gospodarczych, nabytą również jako członek rad nadzorczych (w latach 2012-2017 członek Rady Nadzorczej działającej na rynku nieruchomości Poznań Żonkil SA.; w latach 2014-2016 członek Rady Nadzorczej notowanej na rynku NewConnect spółki z branży fintech – MPay SA.).
Posługuje się swobodnie językami włoskim i angielskim. Włada również językiem greckim nowożytnym w stopniu podstawowym.